Ekspozitsiya

Muzey ekspozitsiyasida O’zbekistonning qadimgi davrdan to hozirgi kungacha bo’lgan tarixi yoritilgan. Ekspozitsiya asosiga muzey ekspozitsiyasi qadimgi davrdan hozirgi kungacha O’zbekistondagi tarixiy va madaniy jarayonlarning uzluksizligi va izchil rivojlanishi tamoyilini kiritilgan, bu yerda yaratilgan madaniy merosning dunyo sivilizatsiyasi tarixidagi o’rnini belgilab berdi.

Ko’rgazma moddiy, badiiy va ma’naviy madaniyat ob’ektlari orqali tashrif buyuruvchilarga, O’zbekistonning tarixiy rivojlanishining naqshlari va xususiyatlarini namoyish etish, ongini ona tarixining buyukligidan g’urur bilan to’ldirish uchun yaratilgan. U tarix fanining jahon mezonlari asosida qurilgan, ammo O’zbekiston tarixining qonuniyatlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda qurilgan.

Muzey ekspozitsiyasi binoning uchinchi va to’rtinchi qavatlarini egallaydi. Ko’rgazmaning umumiy maydoni 2500 kv.m. Eksponatlar soni 10 mingdan oshadi.

Ekspozitsiya dizaynida arxeologik topilmalar majmui, etnografik materiallar, tangalar, yozma manbalar, fotosuratlar keng va xilma-xil qo’llanilgan. Tabiiyki, ekspozitsiya o’zgaradi, yaxshilanadi,         yangi eksponatlar bilan to’ldirildi va shu munosabat bilan yangi bo’limlar va ko’rgazmalar paydo bo’ladi.

Tosh davridagi O'zbekiston hududi
miloddan avvalgi 1,5 million yil - Miloddan avvalgi 5 ming yil e.

Batafsil

Bronza davridagi O'zbekiston hududi
Miloddan avvalgi 3-4 ming yilliklar e.

Batafsil

Miloddan avvalgi 1 ming yillik - IV asrda O'zbekiston hududida
davlatchilikning shakllanishi va rivojlanishi. AD

Batafsil

O'zbekiston hududidagi davlat tuzilmalari.
V - VIII asrlar

Batafsil

VIII–XIII-asrlar fan va madaniyatining rivojlanishi

Batafsil

XIV - XV asr Amir Temur va temuriylar davrining uyg'onishi

Batafsil

XVI - XIX asrlarda O'zbekiston

Batafsil

XIX-XX asrlarda O'zbekiston

Batafsil

Mustaqil O'zbekiston: ozod va obod mamlakat

Batafsil